در تمام دنیا و در میان 8 میلیارد انسان، فقط و فقط یک نفر هست که کاملا شبیه من است، فقط یک نفر هست که مثل من فکر میکند، دنیا و دیگران را شبیه من میبیند و نیازهای مرا کاملا درک میکند و آن یک نفر کسی نیست جز ” خود من “.
واقعیت تلخ و انکار ناپذیر این است که بقیه انسانها با من فرق میکنند و دارای ویژگیهایی متفاوت از من هستند. حتی آنهایی که ظاهرا به من شبیه هستند. 8 میلیارد اثر انگشت متفاوت! یعنی 8 میلیارد موجود متفاوت! خوشم بیاید یا نیاید، اگر میخواهم خوشبخت و خوشحال زندگی کنم و به موفقیتهای زیادی دست پیدا بکنم، چاره ای ندارم جز اینکه با این متفاوتها، ارتباط برقرار کنم. خوشم بیاید یا نیاید، ارضای نیازهای من در گرو ارتباط با همین متفاوتهاست. پول مورد نیاز من در جیب آنها، دانش و آموزش من نیازمند توجه و خواست آنها، رشد من در گرو امضا و تایید آنها، عشق و صمیمیت من نیازمند توجه و همراهی آنهاست.
خلاصه اینکه هر کاری بخواهیم بکنیم، چاره ای نداریم جز اینکه با افراد متفاوت از خودمان ارتباط برقرار کنیم. حل این تعارض، تکلیفی است که از دوران کودکی با آن مواجه میشویم. و در پاسخ به این تعارض، برخی از ما تصمیم گرفته ایم که از آن فرار کنیم. یعنی دوری و دوستی! یعنی کمترین میزان ارتباط با دیگران که معمولا نتیجه آن نیز کمترین میزان امتیاز و منفعت در زندگی است.
گروهی دیگر از ما دائما در حال جنگیدن با دیگرانیم. دایما در حال انتقاد و عیب جویی از دیگران و مسخره کردنشان هستیم که بی شک حاصل این استراتژی هم چیزی نیست به جز تنهایی! و محصول آن آسیب زدن و آسیب دیدن است. جنگی بی حاصل با خساراتی بی حساب.
اما گروه سوم، یعنی گروه موفقها و باهوشها، تفاوتها را شناسایی کرده، نیازهای افراد را درک میکنند و با آنها ارتباط برقرار مینمایند و این یعنی سود و منفعتی بی حساب. این یعنی درک یک دنیای متفاوت بر اساس توانایی تطبیق خود با تفاوتها. این یعنی راهی سالم برای رسیدن به اهداف و آرزوها.
دوست خوبم، این بار که با شخصی مواجه شدی و متوجه تفاوتهاتون شدی، انتخاب با توست که یکی از این سه استراتژی را انتخاب کنی :
1. بهش برچسب بزنی که چنین است و چنان، از رو به روش فرار کنی و فرصت ارتباط باهاش را از دست بدی.
2. بهش برچسب بزنی که چنین است و چنان، مسخره اش کنی، سرزنشش کنی، یا باهاش بجنگی و فرصتهای احتمالیت را خراب کنی.
3. با استفاده از دانش روانشناسی، ویژگیهای اون آدم را بشناسی و با استفاده از تکنیک های علم ارتباط، باهاش ارتباط برقرار کنی و به آنچه میخواهی دست پیدا کنی.
یادت باشه که همیشه این سه انتخاب در اختیار توست، اما وقتی که انتخاب کردی دیگر کنترلی بر روی نتیجه انتخابت   نخواهی داشت. چون گفتار و رفتار ما مثل تیری است که از کمان رها شود. تا زمانی که رها نشده در کنترل ماست، اما زمانی که رها شد، دیگر در اختیار ما نخواهد بود.

1 دیدگاه دربارهٔ «تمام دنیا یکطرف، تو یکطرف عزیزم»

 1. بعد از آموزش گرفتن از شما استاد دانا یاد گرفتم که در هر زمانی و هر زمانی مختص همان زمان و مکان رفتار کنم؛
  یاد گرفتم همیشه همه هم‌نظر با من نیستند؛
  یاد گرفتم هر انسانی شیوه مخصوص ارتباطی خودش را داره، چیزی که اسمش را کاتالوگ اون فرد گذاشتیم؛
  و
  مهمتر از اون یاد گرفتم اصحاب قدرت، اصحاب ارتباطات دوستانه و عاشقانه و هر کس دیگری که به نوعی زندگی و بقا و امتیازات ما به اون‌ها وابسته‌اس هم جزو این دسته هستند.

  لذا با رفتار صحیح و با آموزش می‌شه هر نفری را جذب کنیم و به آنچه می‌خواهیم دست پیدا کنیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

لطفاً منتظر بمانید...